Almedalsveckan

Låt oss fånga nuet!
Gör ditt seminarium under Almedalsveckan till en roligare och mer angelägen upplevelse med Gotlands Improvisationsteater.
Improvisationsteater kan användas för att på ett lättsamt sätt belysa ett ämne på ett seminarium eller föredrag.
Det faktum att publiken spontant kan påverka scenerna ger framställningen ett unikt mervärde; det blir roligare och mer angeläget än många andra former av kommunikation.
Ditt ämne spetsas till, blir mer begripligt och lättare att minnas.

Eller varför inte:
Vi skapar även specialskrivna sketcher, vilket ger ett lättsamt ingång till ditt ämne.
Vi tillhandahåller skådespelare som inkastare, provokatörer mm.
Vi underhåller på kvällsevenemang, gärna tillsammans med musiker.

Gotlands Improvisationsteater spelar improviserade scener och sketcher
i stora och små sammanhang. Teatern växte fram som en avknoppning från                     Stockholms Improvisationsteater, men verkar sedan 2010 självständigt
på Gotland.

Några av våra senaste uppdragsgivare: Bristol-Myers Squibb, Byggcheferna, Teknikföretagen, Trygghetsrådet, Swedbank, SISU, Finsam, Ecpat, Svenska Spel med flera.

Lämna ett svar