Underhållning och event

Våra föreställningar är förstås alltid
helt improviserade

Det innebär att varken karaktärerna eller handlingen i scenerna är
planerade i förväg, utan växer fram i en samverkan mellan publiken och improvisatörerna. (Men publiken medverkar inte på scenen)
Vår ensemble spelar både publika föreställningar för allmänheten och beställda shower för slutna sällskap som tex personalgrupper, skolor     eller privata fester.   

Beställda föreställningar
Impro kan användas för att på ett lättsamt sätt belysa ett ämne på en konferens eller temadag och på det sättet göra saken mer begriplig eller lättare att minnas. Det faktum att publiken spontant kan påverka scenerna ger föreställningen ett unikt mervärde; det blir roligare och mer angeläget än många andra former av underhållning.
Eller:
Kanske är det någon som ska avtackas eller fyller jämnt: I vår egen variant av ”Här har du ditt liv” intervjuar vår konferencier festföremålet vid scenkanten, och våra skådespelare tolkar hennes berättelser i både roliga och gripande scener.

Möjligheterna är många. Kontakta oss för fler förslag.

Lämna ett svar