Sju skäl

Sju skäl att prova impro på arbetstid

1. Man bygger lagandan och upptäcker vitsen av samarbete
2. Man upptäcker sina egna och andras dolda talanger
3. Man förvandlas från invändare till problemlösare
4. Man kan förbättra framträdanden och kundbemötande
5. Man tränar sin mentala reaktionsförmåga
6. Man ökar sin beredskap för det oförutsedda
7. Man har väldigt roligt
 Wow!

Lämna ett svar