Kroppsspråk

Kroppsspråk
Ett utmärkt sätt att stärka sin kommunikations- och                    samarbetsförmåga är att bli medveten om sitt kroppsspråk.
De flesta av oss känner till att kroppsspråket förstärker eller försvagar det som sägs, men långt ifrån alla är medvetna om hur deras egen kroppshållning påverkar det de säger.
Våra workshops i kroppsspråk sätter fingret framförallt på vårt omedvetna sätt att kommunicera med kroppen. Genom att bli medvetna om vad vi sänder för signaler, kan vi enkelt påverka hur vi framstår inför andra, likaväl som vi kan förstå vad andra omedvetet vill kommunicera med oss.
Det är en kunskap som rent konkret förbättrar var och ens sociala kompetens.

Våra utbildningar inom kroppsspråk kan också nischas till följande områden, där vi samarbetar med utomstående och utomordentliga konsulter:
Service och bemötande – Katarina Ekelund, Kulskaparna
Säljteknik och/eller retorik – Jörgen Wessman, Gotlandsakademin
Härskarteknik på arbetsplatsen – Anna Karlsson, Enligt Anna

Lämna ett svar