Utbildning på jobbet

Learning by Laughing
– workshops för gladare och effektivare grupper
N
är vi håller våra uppskattade workshops för personalgrupper eller inom organisationer, kallar vi innehållet för improvisationsteknik, eftersom det oftast inte handlar om att spela teater.Vi arbetar dels med improvisationsteknik och dels med case (en typ av rollspel). Om tid finns kombinerar vi gärna dessa arbetssätt.

Improvisationsteknik – samarbete och kommunikation
För att skapa roliga och tänkvärda improviserade scener måste vi improvisatörer kunna samarbeta effektivt och konstruktivt med våra medspelare på scenen. Vi arbetar med tekniker som skärper lyhördheten, kreativiteten och förmågan att samarbeta med andra. Denna förmåga är a och o i vår yrkesutövning. När ni anlitar oss delar vi med oss av vår kompetens inom dessa områden. Vårt tänk fungerar nämligen på de flesta arbetsplatser där man vill öka medvetenheten om varandra, skapa gemenskap och stärka varandras självförtroende.
Syftet är att gruppen ska få tillgång till nya redskap för konstruktiv och effektiv kommunikation och samarbete. En viktig bieffekt är att gruppen har väldigt roligt tillsammans.

Case
I mötet med kunder eller kollegor uppstår ibland konflikter eller andra problematiska situationer. Många har teoretisk kunskap om hur man ska hantera olika besvärliga situationer, men verkligheten fungerar ju inte alltid teoretiskt.
Med hjälp av case, scenarier som vi antingen har förberett i förväg eller som gruppen själv hittar på (eller har upplevt i verkligheten), tittar vi på olika sätt att agera i knepiga situationer. Vi utgår från vad gruppen under vår workshop har lärt sig om samarbete och kommunikation, men även från de erfarenheter som sedan tidigare finns samlade hos gruppens medlemmar. Arbetssättet leder till att gruppen tränar för verkliga situationer och finner olika sätt att lösa dem. Vi har också märkt att möjligheten att testa att lösa situationerna i en kreativ miljö, där det är tillåtet att prova sig fram och skratta, öppnar upp förmågan att tänka i nya banor kring konflikthantering.

Samarbete med konsulter
Vi har ett etablerat samarbete med några välmeriterade konsulter, med vilka vi har tagit fram ett antal heldagsutbildningar som både innehåller teoretiska pass, praktiska övningar inom kroppsspråk och lyhördhet samt arbete med case:

Service och Bemötande – Katarina Ekelund, Kulskaparna
Att utveckla kundsamtal till säljsamtal Jörgen Wessman, GotlandsAkademin
Härskarteknik på arbetsplatsen 
Anna Karlsson, Enligt Anna

Dessutom ger vi smarta och genomtänkta workshops kring det superviktiga Kroppsspråket

Våra workshops leds av
Pauline Wolff, som har arbetat med improvisationsteknik i personalgrupper sedan 2001, och/eller
Irene Duckert-Renström, dramapedagog, verksam som skådespelare och teaterlärare sedan 1985.

Sju skäl att prova impro på arbetstid

  1. Man bygger upp lagandan och upptäcker synergieffekten av samarbete
  2. Man upptäcker sina egna och andras dolda talanger
  3. Man förvandlas från invändare till problemlösare
  4. Man hittar sätt att förbättra framträdanden och kundbemötande
  5. Man tränar sin mentala reaktionsförmåga
  6. Man ökar sin beredskap för det oförutsedda
  7. Man har väldigt roligt

Några av våra uppdragsgivare:
Swedbank Sverige, ICA Maxi, Destination Gotland, Byggcheferna, Aftonbladet, Trygghetsrådet TRR, Finanskompetens, Ecpat

Lämna ett svar